Ang money laundering ay binibigyang-kahulugan bilang ang prosesong nilalayon upang itago ang mga benepisyong nagmula sa mga seryosong kriminal na pagkakasala o kriminal na paggawi, gaya ng inilarawan sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2001 REPUBLIC ACT NO. 9160, upang maipakita na ang mga naturang benepisyo ay nagmula sa isang lehitimong pinagmulan. Sa pangkalahatan, ang money laundering ay binubuo ng tatlong (3) yugto na kinasasangkutan ng ilang transaksyon na maaaring mag-alerto sa isang tagapamagitan gaya ng Kumpanya sa aktibidad ng money laundering:

Placement – ang pisikal na pagkilos ng pagtatapon ng mga nalikom na pera na nakuha mula sa mga ilegal na aktibidad.

Layering – ang pagkilos ng paghihiwalay ng mga ipinagbabawal na kita mula sa kanilang pinagmulan sa pamamagitan ng paglikha ng mga kumplikadong antas ng mga transaksyon sa pananalapi upang itago ang audit trail at magbigay ng anonymity.

Integrasyon – ang pagkilos ng pagbibigay ng hitsura ng pagiging lehitimo sa yaman na nagmula sa kriminal. Kung ang proseso ng layering ay matagumpay, ang hakbang sa pagsasama ay naglalagay ng mga nalikom pabalik sa ekonomiya sa paraang ang kanilang muling pagpasok sa sistema ng pananalapi ay nagmumukhang normal na mga pondo ng negosyo.

Okebet Anti-Money Laundering Strategies

Sinisikap ng Okebet Online Casino na ilapat ang mga sumusunod na prinsipyo upang matukoy, maiwasan at tutulan ang paggamit ng mga serbisyo ng Kumpanya para sa money laundering at pagpopondo ng terorista:

 • Itinatag at nararapat na hinirang na Opisyal ng Pagsunod
 • Proseso ng Know-Your-Customer (CDD at EDD)
 • Pag-uulat sa AMLC
 • Patuloy na Pagsasanay sa Empleyado
 • Patuloy na pagsubaybay at Pagsubok sa Pagsunod
 • Pagpapanatili ng Record at Pagpapanatili ng Data alinsunod sa mga batas at regulasyon ng AML
 • Panloob na Pag-audit Function.
 • Pagsunod sa Regulasyon

Tinitiyak ng Okebet Online Casino na ang negosyo nito ay isinasagawa alinsunod sa taas ng mga pamantayan sa etika, na ang mga batas at regulasyon ay iginagalang at sinusunod hangga’t maaari, at ang serbisyo ay hindi ibinibigay kung saan may magandang dahilan upang maniwala na ang mga transaksyon ay nauugnay sa mga aktibidad sa money laundering.

Pakikipagtulungan sa Philippine Law Enforcement Agencies

Sa loob ng mga legal na paghihigpit na nauugnay sa pagiging kumpidensyal ng kliyente, nakikipagtulungan ang Okebet Online Casino sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Kabilang dito ang pagsasagawa ng mga naaangkop na hakbang sa loob ng batas kung may mga makatwirang batayan para sa paghihinala ng money laundering. Anumang pagsisiwalat na ginawa kasabay ng batas ay dapat gawin sa naaangkop na lupong tagapamahala.

Author

 • Peter

  a passionate blogger with a knack for crafting engaging content. With a background in journalism, she infuses her writing with insightful perspectives on diverse topics. From travel adventures to culinary delights, Jane's eclectic blog captivates readers worldwide. Follow her for captivating narratives and thought-provoking insights.